Najważniejsze projekty

Projekt „Zlewnia Zalewu Wiślanego” wraz z Shirshow Instytutem Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Oddział Atlantyku w Kaliningradzie.

2015

„Zarządzanie ryzykiem powodziowym dla zachodniej części polskiej strefy przybrzeżnej” dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Polska
„Kompleksowa ochrona przeciwpowodziowa miasta Elbląg w ramach Programu Żuław – etap I

2014

„DeltaNet – Sieć europejskich delt. Podejście skoordynowane i zintegrowana współpraca polityczna” Program współpracy międzyregionalnej Interreg IV C.

2011

Partner projektu „OOŚ wydłużenia falochronów ujścia Wisły” dla Ekokonsult w Gdańsku

2010

Projekt „Ekosystemowe podejście do planowania przestrzennego obszarów morskich – polskie obszary morskie i sieć NATURA 2000” dla norweskiego mechanizmu finansowego.

2009

Projekt „Ochrona przeciwpowodziowa na Żuławach” dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2008

System wspomagania decyzji powodziowych w czasie rzeczywistym integrujący technologie hydrologiczne, meteorologiczne i radarowe dla 5. programu ramowego UE.

2004

Rozszerzenie projektu MANTRA-EAST – nowy pilotażowy obszar badań: Zalew Wiślany dla 5. Programu Ramowego UE.
Model dystrybucji wody w gdańskim węźle wodnym do ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Martwej Wisły dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2003

Ocena oddziaływania na środowisko pogłębionych urobków w Porcie Ustka dla PRCiP, Polska.
Ocena oddziaływania na środowisko pogłębionych urobków w Porcie Kołobrzeg dla PRCiP, Polska.
Ocena wpływu pogłębionych urobków w porcie Darłowo na środowisko dla PRCiP, Polska.

2002

Ocena wpływu rurociągu BalticPipe na środowisko w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

2001

Zintegrowane zarządzanie obszarami wodno-błotnymi dla zlewni rzeki Parsety. Projekt demonstracyjny dla Związku Miast i Gmin Zlewni Parsety oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Szczecin.

2000

Zarządzanie powodziami w Górnej Wiśle oraz rzekach górnej i środkowej Odry dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków, Wrocław i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Kraków, Wrocław.
Kontrola zanieczyszczeń nie punktowych w zlewniach polskich dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Gdańsk.

1998-2000

Ocena i minimalizacja oddziaływania na środowisko zbiornika Wielowies Klasztorna dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Poznań.

1997

Przegląd lokalizacji systemu kabli podmorskich Baltica, instalacja w strefie przybrzeżnej dla Telecom Polska.
Połączenie Svepol dla HVDC między Szwecją a Polską (kabel energetyczny) – badanie lokalizacji dla Vattenfall Poland.

1996

Projekt odbudowy rzeki Łeby (wspólny projekt szwedzko-polski) dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Gdańsk, Polska.

1995

Wspólny duńsko-rosyjsko-polski projekt „Ocena i planowanie środowiskowe dla polskiej i kaliningradzkiej części zalewu” dla władz Elbląga i Kaliningradu.

1994

Wspólne duńsko-polskie „badanie oddziaływania na projekt rekonstrukcji rzeki Regi” dla Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Polska.
Wspólny duńsko-polski projekt „Wykorzystanie popiołu lotnego w Gdańsku, Polska” dla Elektrowni Gdańskiej.

1993

Dania-Polska podmorski system kablowy nr 2. Badanie trasy i raport z przeglądu trasy „Badanie przybrzeżne – Polska” dla Telecom, Dania

1990

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.